Senin, 08 Juli 2013

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Dana BSM


SURAT KUASA PENGAMBILAN BSM


Yang bertanda tangan di bawah ini, siswa penerima bantuan Beasiswa Siswa Miskin :

Nama                           :
Asal Sekolah               :  MTs. Miftahul Hidayah
Alamat Sekolah           :Labuhan Ratu Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur,

Nama Wali                  :
Alamat                                    :

Memberi kuasa kepada :
            Nama                           : NURSALAM, S.Pd.I
            NIP                             :
            Jabtan                          : Kepala Sekolah
            Alamat Madrasah        : Desa Labuhan Ratu Kec. Pasir Sakti

Untuk mengambilkan dana BSM Rp. 720.000   di Bank MANDIRI Bandar Lampung

Demikian keterangan ini di buat unutk dapat digunakan sebagai mana metinya.


Labuhan Ratu, 10 Agustus 2012
Yang diberi kuasa                                                                                           Yang memberi kuasa  NURSALAM, S.Pd.I                                                                                                .........................................


Mengetahui,

NURSALAM, S.Pd.I                                                (.....................................)
(Kepala Madrasah)

SUMARWAN                                               (......................................)
(Ketua Komite)Tidak ada komentar:

Posting Komentar